Etusivu » Tietosuoja » Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Totopro oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Laatimispäivä 22.5.2018

Rekisterinpitäjä

Totopro Oy
Viilaajankatu 8
15520 LAHTI
Puh. 050 320 2755
palvelut@totopro.fi

 

Rekisterin nimi ja käyttötarkoitus

Rekisterin nimi: Huoltokanava-asiakasrekisteri

Rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään tuotettaessa kiinteistöpalveluja yritys- ja yksityisasiakkaille. Asiakkaiden henkilötietoja tallennetaan asiakassuhteiden hoitamiseen, perintään luottomyynnissä sekä asiakastiedottamiseen.

 

Rekisteröidyt ryhmät ja tietosisältö

Rekisteröidyt ryhmät ovat yritys- ja yksityisasiakkaat. Tallennettuja henkilötietoja ovat:
Yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Luotonsaajan tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkolaskuosoite, henkilötunnus.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja asiakassuhteen syntymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen jatkuessa.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kiinteistöjen isännöitsijöille, tai muille kolmansille osapuolille kiinteistöpalveluiden tuottamiseksi. Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto, esimerkiksi paperinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään yrityksen lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan henkilöstöllä.

B. Tietokoneella käsiteltävät tiedot
Käyttöoikeuksilla pystytään rajaamaan käyttäjäkohtaisesti mihin tietoihin käyttäjällä on pääsy. Tietokonekäyttäjät kirjautuvat käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Älypuhelinkäyttäjien puhelimet liitetään Huoltokanavaan kertakäyttöisellä liittymiskoodilla, jonka toimivuus voidaan purkaa esimerkiksi jos puhelin katoaa.

 

Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Totopro Oy, Viilaajankatu 8, 15520 LAHTI.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia hänestä tallennettujen tietojen korjaamista. Korjauspyynnöt on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen: Totopro Oy, Viilaajankatu 8, 15520 LAHTI.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen: Totopro Oy, Viilaajankatu 8, 15520 LAHTI.